Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Serwisu www, który działa pod adresem url: typodgrafik.pl

Paweł Tryczyk Augusta Fieldorfa 21/109, 21-500 Biała Podlaska to operator serwisu i Administrator danych osobowych, które podajesz dobrowolnie w Serwisie.

Możesz się skontaktować z operatorem pod adresem poczty elektronicznej: ptryczyk@typodgrafik.pl

Operator administruje Twoimi danymi osobowymi, które podajesz w Serwisie.

Serwis używa danych osobowych w celach:

  • obsługi zapytań, które wysyłasz przez formularz
  • realizacji usług, które zamawiasz
  • prezentacji oferty lub informacji, które są dostępne w Serwisie

Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • przez dane, które wprowadzasz dobrowolnie w formularzach i które trafiają do systemów Operatora

  • przez pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), które zapisuje w urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Serwis chroni miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Serwis szyfruje dane osobowe i dane logowania, które użytkownik wprowadza na stronie, w komputerze użytkownika. Tylko docelowy serwer może odczytać te dane.

3. Hosting

Serwis działa na serwerach operatora: www.az.pl

Firma hostingowa prowadzi logi na poziomie serwera, żeby zapewnić niezawodność techniczną. Może zapisywać:

 • zasoby, które mają identyfikator URL (adresy zasobów – stron, plików), które ktoś żąda
 • czas, kiedy przychodzi zapytanie
 • czas, kiedy wysyła odpowiedź
 • nazwę stacji klienta – protokół HTTP ją identyfikuje
 • informacje o błędach, które się pojawiły przy realizacji transakcji HTTP
 • adres URL strony, którą użytkownik odwiedził wcześniej (referer link) – jeśli przeszedł do Serwisu przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce użytkownika
 • informacje o adresie IP
 • informacje diagnostyczne, które dotyczą procesu samodzielnego zamawiania usług przez rejestratory na stronie
 • informacje, które dotyczą obsługi poczty elektronicznej, którą Operator otrzymuje lub wysyła

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom w niektórych sytuacjach, jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarłeś z nim lub do zrealizowania obowiązków, które na nim ciążą. Dotyczy to takich grup odbiorców, jak:

 • firma hostingowa, która otrzymała od niego zlecenie
 • kurierzy, którzy dostarczą Ci zamówione produkty lub usługi
 • banki, które obsłużą Twoje płatności
 • pracownicy i współpracownicy, którzy mają uprawnienia do korzystania z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, które świadczą usługi marketingowe na rzecz Administratora

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonania czynności, które są z nimi związane i które określają osobne przepisy (np. o prowadzeniu rachunkowości). Jeśli chodzi o dane marketingowe, to nie przetwarza ich dłużej niż przez 3 lata.

Masz prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą
 • ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne
 • usunięcia, jeśli nie są już potrzebne lub jeśli wyraziłeś na to zgodę
 • ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionujesz ich prawidłowość lub zgodność z prawem
 • przenoszenia danych, jeśli chcesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie

Możesz także złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Jednak nie będziesz mógł tego zrobić, jeśli będą istnieć ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności jeśli będą dotyczyć ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli uważasz, że Administrator narusza przepisy o ochronie danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Serwisu.

Administrator może podejmować w stosunku do Ciebie czynności, które polegają na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Robi to w celu świadczenia usług w ramach umowy, którą zawarłeś z nim oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do krajów trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyła ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis gromadzi informacje, które użytkownik podaje dobrowolnie, w tym dane osobowe, jeśli je poda.

Serwis też może zapamiętać informacje o parametrach połączenia, takie jak oznaczenie czasu i adres IP.

W niektórych wypadkach Serwis może zapamiętać informację, która ułatwia powiązać dane w formularzu z adresem e-mail użytkownika, który wypełnia formularz. Wtedy w adresie url strony z formularzem pojawia się adres e-mail użytkownika.

Serwis przetwarza dane, które użytkownik podał w formularzu, w celu, który wynika z funkcji tego formularza. Na przykład, w celu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Do czego służy formularz, o tym informuje w czytelny sposób kontekst i opis formularza.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator analizuje statystycznie ruch na stronie, używając Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie podaje operatorowi tej usługi danych osobowych, tylko informacje, które są zanonimizowane. Usługa używa ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może oglądać i zmieniać informacje o preferencjach użytkownika, które Google zbiera przez sieć reklamową, używając narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

Serwis używa plików cookies.

Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, to pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). One są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu i przechowuje się je w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer zazwyczaj zawierają cookies.

Operator Serwisu zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i uzyskuje do nich dostęp.

Pliki cookies służą do następujących celów:

 • dzięki nim użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, bo utrzymują sesję użytkownika Serwisu (po zalogowaniu);
 • realizują cele, które są określone powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

Dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) i „stałe” (persistent cookies) używa Serwis. Pliki tymczasowe to cookies „sesyjne”. Przechowuje się je w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu, gdy się wyloguje, opuści stronę internetową lub wyłączy oprogramowanie (przeglądarkę internetową). Pliki cookies „stałe” przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu, gdy Użytkownik je usunie. Polityka prywatności.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić ustawienia w tym zakresie. Pliki cookies można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej. Można także zablokować pliki cookies automatycznie. Pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

Na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych Serwisu, mogą wpłynąć ograniczenia stosowania plików cookies.

Pliki cookies, które są zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą też używać podmioty, które współpracują z operatorem Serwisu. W szczególności dotyczy to firm, takich jak: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Polityka Prywatności

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, jeśli nie chce otrzymywać plików cookies. Jednak zastrzegamy, że jeśli wyłączy obsługę plików cookies, które są niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika, to może utrudnić lub nawet uniemożliwić mu korzystanie ze stron www.

Jeśli chcesz zarządzać ustawieniami cookies, to wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Android: Otwórz przeglądarkę Chrome i dotknij ikony menu w prawym górnym rogu. Wybierz Ustawienia, a następnie Prywatność i bezpieczeństwo. Dotknij opcji Wyczyść dane przeglądania i zaznacz pole Pliki cookie i dane witryn. Dotknij Wyczyść dane, aby usunąć pliki cookie. Jeśli chcesz zablokować pliki cookie, wybierz Ustawienia witryn i dotknij opcji Pliki cookie. Możesz wybrać, czy zezwalać na pliki cookie, blokować je lub blokować pliki cookie stron trzecich.
 • Safari (iOS): Otwórz aplikację Ustawienia i dotknij opcji Safari. Przewiń w dół i dotknij opcji Wyczyść historię i dane witryn, aby usunąć pliki cookie. Jeśli chcesz zablokować pliki cookie, dotknij opcji Blokuj wszystkie pliki cookie. Możesz także wybrać, czy zezwalać na pliki cookie stron trzecich, dotykając opcji Blokuj pliki cookie stron trzecich.
 • Windows Phone: Otwórz przeglądarkę Edge i dotknij ikony menu w prawym dolnym rogu. Wybierz Ustawienia, a następnie Wybierz elementy do usunięcia. Zaznacz pole Pliki cookie i dane zapisane, a następnie dotknij Usuń. Jeśli chcesz zablokować pliki cookie, wybierz Ustawienia zaawansowane i dotknij opcji Blokuj pliki cookie. Możesz wybrać, czy zezwalać na pliki cookie, blokować je lub blokować tylko pliki cookie stron trzecich.
Scroll to Top